Штетни состојки во рибата

0

Иако рибата се смета за здрава храна, во некои случаи може да биде и штетна, на пр. ако содржи високо ниво жива, изјави Оксана Михалева, ендокринолог и нутриционист од СМ-клиниката во Москва, Русија.

– Живата најмногу се содржи во туната, марлинот и скушата, а најмалку на пр., во лососот и речната пастрмка. Некои риби можат да содржат и кадмиум и олово, според д-р Михалева.

Други показатели укажуваат рибите вообичаено не се опасни доколку се испочитувани условите за улов и индустриско одгледување, преработка и складирање