Егзопланета речиси идентична по големина со Земјата е забележана на 72 светлосни години од нас

Астрономите пронајдоа егзопланета речиси со иста големина како Земјата и која орбитира околу мала ѕвезда во нашето не толку далечно соседство, односно на растојание од 72 светлосни години. Станува збор за егзопланетата K2-415b, а нејзините сличности и разлики со Земјата би можеле да фрлат малку светлина врз тоа како планетите слични на Земјата се формираат и се развиваат на различни начини, во планетарни системи кои значително се разликуваат од Сончевиот систем.

Малите планети околу џуџињата М се добра лабораторија за истражување на атмосферската разновидност на карпестите планети и условите под кои може да постои населива копнена планета. Како една од ѕвездите со најниска маса за која е познато дека е домаќин на транзитна планета со големина на Земјата, К2-415 ќе биде интересна цел за понатамошни набљудувања, вклучувајќи дополнително следење на радијалната брзина и транзитна спектроскопија, пишуваат авторите на новата студија. Станува збор за меѓународен тим астрономи предводени од Терујуки Хиран од Астробиолошкиот центар во Јапонија, а нивното истражување е прифатено за објавување во научното списание The Astronomical Journal и во меѓувреме е достапно и на научното складиште arXiv.

Астрономите пронајдоа егзопланета речиси со иста големина како Земјата и која орбитира околу мала ѕвезда во нашето не толку далечно соседство, односно на растојание од 72 светлосни години. Станува збор за егзопланетата K2-415b , а нејзините сличности и разлики со Земјата би можеле да фрлат малку светлина врз тоа како планетите слични на Земјата се формираат и се развиваат на различни начини, во планетарни системи кои значително се разликуваат од Сончевиот систем.

Малите планети околу џуџињата М се добра лабораторија за истражување на атмосферската разновидност на карпестите планети и условите под кои може да постои населива копнена планета. Како една од ѕвездите со најниска маса за која е познато дека е домаќин на транзитна планета со големина на Земјата, К2-415 ќе биде интересна цел за понатамошни набљудувања, вклучувајќи дополнително следење на радијалната брзина и транзитна спектроскопија , пишуваат авторите на новата студија. Станува збор за меѓународен тим астрономи предводени од Терујуки Хиран од Астробиолошкиот центар во Јапонија, а нивното истражување е прифатено за објавување во научното списание The Astronomical Journal и во меѓувреме е достапно и на научното складиште arXiv.

Егзопланетите слични на Земјата се клучни за одговор на едно од најголемите прашања на човештвото?

Млечниот Пат е големо место, со многу интересни светови во него, но досега се покажа дека избегнува да одговори на едно од најголемите прашања што човештвото некогаш го поставило, а тоа е – зошто сме овде? Но, не само зошто, туку како и зошто Земјата и дали постои друг свет каде потенцијално би можел да се појави живот?

Бидејќи Земјата е единственото место во универзумот за кое со сигурност знаеме дека се појавил живот, една од алатките што може да помогне да се добијат одговори е всушност популацијата на егзопланети слични на Земјата по големина, состав, температура, маса, а можеби дури и планетарна архитектура.

Најдобрата популација на егзопланети за да се започне ова истражување се мали светови со големина на Земјата кои орбитираат околу мали ѕвезди, релативно блиску, на таков начин што минуваат меѓу нас и нивната матична ѕвезда. Ова ги прави најдобри кандидати за карактеризирање на нивната атмосфера. Додека егзопланета поминува пред ѕвезда, дел од светлината на ѕвездата ќе помине низ атмосферата, а некои бранови должини во спектарот се апсорбираат или засилуваат од елементите во атмосферата на егзопланетата.

Проблемот со пронаоѓање на егзопланети слични на Земјата

Околу помалите, потемни, поладни ѕвезди како црвените џуџиња, зоната на температура погодна за живот е многу поблиску до ѕвездата отколку што е за нашето Сонце. Ова исто така значи дека орбиталниот период на егзопланетите е пократок, така што многу транзити може да се снимаат и наредени за да се засилат спектралните податоци. Во исто време, поблиските ѕвезди се посветли, што дополнително ги олеснува таквите набљудувања.

Малите егзопланети, сепак, потешко се наоѓаат од големите. Во рок од 100 светлосни години од Сончевиот систем, пронајдени се само 14 егзопланети помали од 1,25 радиуси на Земјата кои орбитираат околу црвените џуџести ѕвезди, вклучувајќи ги и сите 7 светови во системот TRAPPIST-1.

Егзопланетата K2-415b има радиус 1,015 пати поголем од оној на Земјата, орбитирајќи околу едно од најмалите црвени џуџиња пронајдени дека е домаќин на свет со големина на Земјата. Ѕвездата К2-415 има само 16 проценти од масата на Сонцето. K2-415b првпат беше забележан во 2017 година во податоците од сега веќе пензионираниот телескоп за лов на планети Кеплер, а се појави и во податоците од наследникот на Кеплер, ТЕСС.

Разлика помеѓу K2-415b и Земјата

Научниците, исто така, го погледнаа системот со инфрацрвени зраци за да видат дали можат да забележат слабо „нишање“ во движењето на ѕвездата, бидејќи гравитацијата на егзопланетата многу лесно ја влече. Сето ова богатство на податоци го откри присуството на самата егзопланета, како и нејзините карактеристики. Количината на ѕвездена светлина блокирана кога поминува егзопланета може да се искористи за пресметување на планетарниот радиус. Количината на осцилација ја дава нејзината маса. Овие два параметри може да се комбинираат за да се пресмета густината на егзопланетата, а периодичноста на транзитот го открива орбиталниот период на егзопланетата.

Ова е местото каде што K2-415b почнува сериозно да се разликува од Земјата. Иако егзопланетата е со големина на Земјата, нејзината маса е многу поголема, околу три пати поголема од онаа на Земјата, што значи дека K2-415b е всушност погуста од Земјата. Нејзиниот орбитален период околу својата матична ѕвезда е само четири дена, што значи дека е многу блиску до својата ѕвезда, за разлика од Земјата. Иако зоната погодна за живеење околу црвено џуџе може да биде многу поблиску од зоната погодна за живеење на Сонцето, со орбити мерени во денови наместо со месеци, K2-415b е малку премногу блиску за да биде во таа зона погодна за живеење.

Сепак, К2-415б се наоѓа на работ на зоната погодна за живот на ѕвездата К2-415, што може да значи дека сè уште има атмосфера за испитување. Во Сончевиот систем, Венера се наоѓа во зоната погодна за живеење, а нејзината атмосфера е густа и крајно гостопримлива. Исто така, можно е К2-415 да е систем со повеќе планети, што ја зголемува можноста за моментално неоткриена егзопланета во зелената зона околу ова црвено џуџе.

Малку е веројатно дека научниците ќе најдат знаци на живот на K2-415b, но планетарниот систем обезбедува одлична цел за карактеризирање на атмосферите на егзопланетите и последователни истражувања во потрага по скриени светови кои потенцијално содржат живот.