Грција ги објави протоколите, односно правилата кои ќе мора да ги почитуваат патниците што ќе пристигнат во нивната држава. 

Ова е протоколот за пристигнување на копнените граници.

Инаку, овој протокол сигурно најмногу ќе ги интересира нашите граѓани, доколку соседна Грција ни дозволи влез во нивната држава. 

Пристигнување на лица на контролниот пункт. Сите лица што влегуваат во земјата мора да приложат пополнет образец за лоцирање на патници (ПЛФ) по нивното пристигнување.

Пасошот и царинската контрола се вршат и уникатниот брз одговор на секое пристигнато лице се проверува на екранот на нивниот мобилен телефон или на печатената форма со нивниот QR код.


Напишете коментар