„Има и многу луѓе кои имале позитивен тест, а немаат никаква концентрација на антитела, но тоа не значи дека немаат имунитет. Само 4 случаи во светот се документирани дека болеста била прележана, па повторно е заболен пациентот.

Вакцините не се базираат само на развивање на антитела, дел од лимфоцитите не ствараат антитела, но има активирање на Т – клеточен имунитет. Тие се ефикасни во борбата со вирусот.

Покрај клеточниот имунитет трета група би биле малите деца, па и младите, помлади од 20 години е границата, кај нив не се создаваат ни антитела, ни клеточен имунитет, туку се вклучува вроден имунитет. Тој се активира по неколку часа од средбата“ смета Петличковски, директорот на Институтот за имунологија.