Историчарот и публицист Јусуф Буџови тврди дека Српската православна црква го присвојува наследството на христијанството во Косово, истакнувајќи дека дел од тоа наследство се сите народи на Балканот кои биле присутни на Косово во средниот век.

Фактите се дека Српската православна црква го присвои правото на христијанско наследство врз основа на јазичната литургија, која во овој регион беше прво на грчки јазик, а од 12 век наваму на староцрковен, словенски јазик. Треба да се дефинира тој фактор и тука лежат проблемите, кои се повеќе политички, вели Буџови.

Тој посочува дека одредени храмови на Српската православна црква во Косово биле изградени врз темелите на католичките цркви, истакнувајќи дека ова ја потврдува теоријата за присвојување на наследството на „заедничкото христијанство“.

Не можев да дадам компетентен одговор, други научници се занимаваат со тоа прашање, но има некои други индикации дека тие цркви биле изградени врз основа на оние стари цркви што постоеле.

Што се однесува до Дечани, тој во средниот век бил и храм на Албанците, бидејќи историски гледано, повеќето Албанци од овој регион биле од православна вероисповед и не е ни чудо што епископите на тие цркви до 1913 година биле Албанци од познати семејства. Зошто би ги чувале тие цркви ако не верувале во нив?

Што се однесува до историските аргументи, во српската историографија може да се најдат податоци дека имало многу Албанци кои биле дел од православната црква, објаснува Буџови.

Овој историчар вели дека денешните деца учат погрешна историја, која, според него, се заснова на ненаучни ставови.

Историјата што ја учат децата на Косово е многу ненаучна историја и таа е повеќе политичка. Отсекогаш сум бил критички настроен кон овие книги, тие главно се ненаучни ставови. Има романтизам, национализам, има многу неточни, ненаучни ставови. Најголемиот проблем не само во Косово, туку и во Албанија, Србија и Македонија е што децата учат погрешна историја. Колку што забележувам во тие текстови, сè уште постои тој национализам, има многу што треба да се промени, заклучува Буџови.