„Фармацевтските претпријатија мора да ги почитуваат склучените договори“, предупреди претседателот на надлежната комисија во Европскиот парламент на почетокот од сослушувањето на шесте менаџери, поканети да ја образложат дистрибуцијата на вакцини против коронавирус или плановите кои се однесуваат на ЕУ. „Сега почнува борбата за масовна продукција“, истакна Паскал Канфин. Зашто, откако во рекордно време беа развиени неколку вакцини, Европската комисија и земјите членки на ЕУ се жалаат на намалени лиферувани количества.

„Фармацевтските претпријатија мора да ги почитуваат склучените договори“, предупреди претседателот на надлежната комисија во Европскиот парламент на почетокот од сослушувањето на шесте менаџери, поканети да ја образложат дистрибуцијата на вакцини против коронавирус или плановите кои се однесуваат на ЕУ. „Сега почнува борбата за масовна продукција“, истакна Паскал Канфин. Зашто, откако во рекордно време беа развиени неколку вакцини, Европската комисија и земјите членки на ЕУ се жалаат на намалени лиферувани количества.