Речиси две години по изборите во БиХ, Федерацијата сè уштенема влада, претседател или потпретседател. И, што е најлошо – политичката елита, граѓаните и претставниците на меѓународната заедница, не гледаат голем проблем во тоа, ниту прават притисок да се реши .

Врз основа на резултатите од изборите во 2018 година, Федерацијата успеа да формира парламент кој е двостран. Сепак, ниту еден нов извршен директор не е на повидок. Според сојузниот устав, парламентот треба прво да ги избере претседателот и потпретседателите на ФБиХ во пакет, по предлог на Клубот на бошњачки делегати и Клубот на хрватските делегати во Домот на народите. Претседателот на Федерацијата, со согласност на Потпретседателот, ја назначува Владата, која потоа мора да биде потврдена со мнозинство гласови од пратениците.

Патем, непочитувањето на изборната волја на граѓаните, па дури и спречувањето на нив да гласаат, стана една сосема нормална состојба во ФБиХ во последните години. Главниот настан е случајот на Мостар, каде локалните избори не се одржжаа , бидејќи ХДЗ и СДА не можеа да се договорат за измени во Изборниот закон и на Статутот на градот. Тоа го сторија неодамна, така што народот во Мостар конечно треба да ја избере градската власт на крајот на годината.


Напишете коментар