Извршниот комитет на партијата ГЕРБ свика Национално собрание на партијата. За време на форумот, кој ќе се одржи на 11 мај 2021 година, ќе бидат избрани заменици претседатели на партијата и нови членови на извршните и контролните комисии. Ова го соопшти прес-службата на партијата.

На делегатите ќе биде предложено да гласаат и за измени во Статутот на ГЕРБ.

Форумот ќе се одржи преку интернет поради епидемиолошката состојба.

Потсетуваме дека според сегашниот Статут на партијата, Националното собрание се свикува најмалку еднаш на 4 години. Последното национално собрание на ГЕРБ се одржа на 26 ноември 2017 година.