Анализи

Вратите на Германија за балканците затворени но затоа ќе примеле најмногу мигранти согласно договорот ЕУ-Турција !

За четири години, Германија прими околу 10.000 мигранти од турските бегалски кампови согласно договорот склучен меѓу Европската унија и Турција, ....