Дали комарците можат да го пренесат корона вирусот? Ова прашање ги интересира многумина за време на пандемијата на вирусот корона и појавата на комарци.

Вирусолозите објаснуваат дека тоа не е можно и дека ниту некој би требало да очекува такво нешто. Прво, затоа што фазата на т.н. виремија, односно останување на вирусот во крвта, е релативно кратка, и второ, затоа што вирусите генерално најдобро ги пренесуваат оние болести чии причини или се размножуваат или имаат некој механизам да преживеат долго време во самиот комарец. Тоа не е пасивен процес, комарецот не е механички вектор, објаснуват вирусолозите

Комарецот не го пренесува вирусот така што случајно ќе го зафати. Вирусите предизвикани од комарци се адаптирале преку милиони години на еволуција за да ги користат комарците како преносители, а коронавирусите не спаѓаат во нив.


Напишете коментар