Оваа година се одбележуваат 40 години од смртта на доживотниот претседател на Југославија, Јосип Броз Тито. Харизматичниот водач уживаше голема почит низ целиот свет, за што најдобро говорат спектакуларните приеми што ги имаше од Америка до Северна Кореја.

Српските медиуми открија ретко видени снимки од патувањата на Тито низ целиот свет.

СЕКТЕКЛ НА СЕВЕРНА КОРЕА: Милиони на улици, солзи, аплаузи и невиден митинг

ТИТО ВО КАЛИФОРНИЈА: Комунист во срцето на капитализмот

Tито во Романија