Мило Ѓукановиќ, ги врати законите донесени од Собранието на седницата на 29 декември 2020 година за повторно одлучување, а меѓу нив е и Законот за слобода на вероисповед. При донесувањето на одлуката, тој се повика на членот 94 став 1 од Уставот.

Ѓукановиќ, повикувајќи се на причините за одлуката, потсети дека согласно член 90 став 3 од Деловникот на Собранието е пропишано: „Кворумот се утврдува со примена на системот за електронско гласање, на таков начин што секој пратеник е должен лично да се легитимира со вметнување лична карта на своето седиште или врз основа на евиденцијата на генералниот секретар на Собранието “.

“Нема кворум , почитувајте ја државата и европските вредности за кој што се залагаме. Нема да дозволам никаква кражба “