Исклучоци од тоа ќе бидат направени само во одредени околности.

Франција воведува полициски час, кој забранува излегување надвор помеѓу 20:00 и 6:00 часот, почнувајќи од денес, 15 декември 2020 година, а за нејзино кршење ќе биде изречени казни. Ова го соопшти Министерството за надворешни работи.

Исклучоци од полицискиот час ќе се направат само во одредени околности, кои се заверени и објавени на веб-страницата на француското Министерство за внатрешни работи.

Исклучоци се дозволени за излегување помеѓу 20:00 и 6:00 часот во случај на излегување помеѓу домот и местото на работа или студирање, што не може да се одложи; излегување за консултација или примање на медицинска нега, кога не може да се обезбеди од далечина и не може да се одложи или за купување лекови или медицински производи; излегување од семејни причини, да ги придружува загрозените граѓани или да се грижи за децата; излегување од лица со попреченост или нивни придружници; жалба како одговор на покана од суд или управен суд; излегување во мисија од јавен интерес на барање на административните органи; излез поврзан со железнички или воздушен транзит за патување на далечина; краток излез, во област од максимум 1 км околу куќата, за прошетка на домашни миленици.

Исклучок од обврската за почитување на полицискиот час е дозволен само за Бадник – 24 декември 2020 година, а се препорачува во случај на собирање да бидат до 6 лица, без деца.

Полицискиот час мора да се запази, вклучително и на 31 декември 2020 година. Казната за непочитување е 135 евра за првиот прекршок, зголемена на 375 евра (во случај на неплаќање или непочитување во периодот наведен во известувањето за прекршокот). Во случај на повторен прекршок во рок од 15 дена: парична казна од 200 евра, зголемена на 450 евра (во случај на неплаќање или неприкосновување во рокот наведен во известувањето за прекршокот). По 3 прекршоци во рок од 30 дена: парична казна од 3750 евра и затвор од 6 месеци.

Во исто време, од денес, 15 декември 2020 година, е дозволено патување помеѓу региони во Франција и во странство, во зависност од полицискиот час. Собирите на јавни места се забранети.

Далечинската работа треба да се претпочита кога е можно. Кога работата мора да продолжи по 20:00 часот или пред 6:00 часот, работодавачите треба да им обезбедат на вработените „професионална сертификација“, достапна на веб-страницата на Министерството за внатрешни работи на Франција.

Доколку е потребно да се напушти домот помеѓу 20:00 и 6:00 часот, поврзано со посета на деца во образовна институција или место каде што се згрижени деца, треба да се пополни атестирање, кое е достапно на веб-страницата на Министерството за внатрешни работи на Франција.

Во Франција, повеќето јавни места се затворени, вклучително и барови и ресторани, со исклучок на доставата до дома на готови јадења; сали, конференциски сали, забавни паркови, саеми и изложби. Кина, театри и музеи се затворени најрано до 7 јануари 2021 година. Затворени се и спортските сали и спортски клубови.

Расадници, училишта, колеџи и средни училишта остануваат отворени со засилени санитарни услови. Воннаставните активности и активности при нудење грижа за деца навечер после училиште, исто така, остануваат отворени. Постојат и шалтери за јавни услуги. Домовите за стари лица остануваат отворени со строго почитување на санитарниот протокол. Паркови, градини, шуми и плажи, гробишта се бесплатни за посети. Има јавен превоз, како и продавници и продажни места, бензински пумпи и гаражи, јавни перални, штандови и места за продажба на весници и тутунски производи, пијалоци, веледрогерии.

Во областа на образованието, универзитетите во Франција се селат на далечинско учење преку Интернет, само некои практични часови и стручна обука можат да продолжат лично, со физичко присуство. Универзитетските библиотеки се отворени, но посетите се можни по прелиминарно назначување и во согласност со санитарниот протокол.