Имамот кој раководеше рече дека ова не е крај. Ова е само почетокот.

  • Драги пријатели, ви благодарам што дојдовте и што го покажавте духот на нашиот Белград, нашиот Дорчол. Џеј беше човек кој секогаш внесуваше емоции и насмевка на лицата на луѓето. Го молиме драгиот Бог да му ги отвори рајските порти, рајските порти – рече имамот.

Исто така беше речено дека тој пренесувал чиста емоција преку песна и игра и дека немало човек кој не го сакал.

  • Денес се збогуваме со нашиот татко, пријател, брат, голем пејач, великан … Цел твој Доркол е тажен, не може да се скрие. Стоа е дел од она што го рече имамот.