„Ковид-19 треба да се разгледува во неколку фази: првиот е профилактичен, со одреден пристап. Вториот мора да ја третира вирусната болест, проследен со фаза на коагулација и конечно, доцните последици. Во однос на првата фаза јасно е дека плазмата што содржи антитела е ефикасна и многу други терапии се базираат на тоа. Постојат 30 типови на тела кои неутрализираат вируси во плазмата.“ Ова го објасни бугарскиот хематолог, др. Чавдар Ботев.

„Во втората фаза која е најтешка и најсмртоносна, се појавија револуционерни откритија. Оваа болест не се должи на едноставна коагулација, туку на автоимун процес во кој се активира еден од факторите на коагулација според т.н комплементен систем, т.е силен имунолошки одговор“, додаде тој.

Др. Ботев објасни дека помеѓу осмиот и десеттиот ден вирусот оди во белите дробови и влегува во некои мали садови.
„Во овој период производството на антитела обично започнува и кога тие ќе се врзат за вирусот се појавува цитокинска бура и започнува автоимуниот процес и тромбозата“, рече Др. Ботев додавајќи дека доколку се изврши плазмафереза, ефективноста на методот е 90%.
Според него најдобро е да се стави крвна плазма кај пациенти со тешка болест, помеѓу 5-ти и 8-ми ден.
Умираат 16%од тешките случаи на луѓе кои биле трансфузирани со плазма. Смртноста кај интубатите е 44%. Мојата идеја е да ги обучам луѓето да прават таква терапија, заклучи др. Ботев.