Импресум


Импресум

“Продукција Ефтов”

Булевар Јане Сандански 79 А/7 Аеродром

Скопје

Сопственик и главен и одговорен уредник:

Васко Ефтов

Редакција:

Соња Ефтова

Техничка поддршка:

Цвете Мацески

е-пошта: [email protected]