Познатиот македонски новинар, историчар и публицист, Петар Поповски во својот статус/текст на фејсбук му се обраќа на бугарскиот министер за одбрана и во вистинска смисла на зборот му држи бесплатни лекции од историја.

Г. Какаракачанов, на нас Македонците ни е познато дека потекнувате од влашкото село Каракачани, крај Дунав, во неговото долно течение, по што го носите и неговото име, пишува Поповски.

Бидејќи од вашите официјални настапи се гледа дека сте крајно неука, необразована и припроста личност, му се обраќа Поповски на Каракачанов, треба да знаете дека од палеолитот Македонија била центар, таа денес е центар, а со својата исклучително богата историја и култура, ќе биде центар додека постои векот и светот на нашата планета.

Тоа треба да си го запечатите во Вашата шуплива глава. Немој да не правиш прости нас Македонците дека не ја знаеме историјата на Татарска Паристрија, но и на твоето кримнално досие, како и твоите антимакедонски нечесни дела, кражби, грабежи и злоупотреби на функцииите кои сте ги имале во текот на Вашиот живот. За оние кои не ја проследиле поновата објективна историографија на Паристрија , денес веќе нарекувана Бугарија, овој господин физички ликвидира многу познати македонски дејци, кои во кризните периоди од османлискиот период најдоа свое засолниште во веќе ослободената Паристрија и ги ограби ( присвои ) сите нивни имоти со кои стана еден од најбогатите ганстери во поновата бугарска историја, пишува Поповски

Според Поповски: Е, токму, тој господин, денес ни се заканува дека ќе испрател бугарска војска, слична на онаа од времето на фашистичка Бугарија, со задача да ги урне сите споменици кои претставуваат огледало на вистинската историја на Македонија и македонскиот народ, која намерно и тенденциозно, од завист и злоба, се прекројува, присвојува и сквернавува.

Очигледно, на Вас Бугарите не Ви е јасно дека и припаѓате на темно-жолтата азиска раса, со која се обидувате да ги поистоветите и Македонците. Со тој антинаучен акт покажувате дека сте неуки, бидејќи Македонците и припаѓаат на белата ариевска раса, која со своите цивилизациски културни придобивки и вредности го облагороди целиот свет, во прв ред со јазик и писмо, вели Поповски.

Тоа е вистината содржана во многу наративни извори, која останува за вечни времиња.