Режим на прислушување на мобилен телефон:

Прислушувањето на мобилниот телефон се врши преку софтвер за следење на мобилен телефон.

Софтвер за надзор на мобилни телефони (некои го нарекуваат шпионски софтвер за мобилен телефон) е 100% невидлива апликација во мобилен телефон.

Контролата врз мобилниот телефон се врши преку веб-панелот, корисникот го добива својот код за најава кој секогаш може да го промени.

На веб-панелот, корисникот лесно може да пристапи до сите опции за следење на мобилен телефон, потребно е основно знаење за работа на компјутер.

Прислушување на мобилен телефон кога се користи: Прислушување на мобилен телефон или софтвер за следење на мобилен телефот може да се користи само за контрола на малолетничка со негова или нејзина согласност.

Вие не можете да го користите шпионскиот софтвер во следниве ситуации: да го контролира брачниот другар, за контрола на работниците, да го контролира деловниот партнер, за контрола на возрасни деца.

Принцип на работа на софтверот за прислушување на мобилни телефони и следење на телефони:

Контрола на мобилен телефон или прислушување на мобилни телефони се врши без ограничувања во однос на растојанието на мобилниот уред во кој е инсталирана шпионската програма.

На пример, ако работите во странство, прислушувате мобилни телефони

можете лесно да го контролирате во кој било момент на планетата каде се наоѓа мобилниот уред!

Софтверот се контролира преку веб-интерфејс или СМС-порака.

Софтверот работи и на уреди што немаат пристап до root, но за повеќе команди и следствено на повисок степен на контрола на целниот уред, потребна е root сметка, односно модификација на ROM-от.

За контрола преку СМС-порака, потребен е root пристап на целниот уред, но и софтвер инсталиран на уредот на клиентот. Ова практично значи дека покрај инсталирање шпионски софтвер на шпионскиот мобилен телефон, неопходно е да се донесе и друг мобилен уред што ќе се користи за давање команди преку СМС. Ова не е потребно, но опциите за шпионски програми се намалени, т.е. прислушување на мобилни телефони со помалку опции

Прислушување на мобилен телефон – софтвер за следење и неопходни услови:

За да може да инсталирате шпионска програма за мобилен телефон, мора да бидат исполнети следниве услови:

мобилниот телефон мора да биде достапен (можете да подарите нов мобилен телефон или мора да го земете мобилниот телефон за одреден временски период), прислушувањето на мобилните телефони не е можно ако телефонот не ви е достапен.

мобилниот телефон мора да има оперативен систем Андроид. Софтверот може да се инсталира и на Iphone или Blackberry мобилните уреди, но цената е поскапа од оперативниот систем Андроид. Прислушувањето на мобилниот телефон е подостапно на платформата Android.

мора да имате компјутерска писменост (основни компјутерски вештини) или да имате некој кој може да ви помогне при работа со компјутер, прислушувањето на мобилните телефони НЕ е тешко, но сепак е потребна основна компјутерска писменост.

Прислушување и одлики на мобилен телефон – опции:

Софтвер за контрола на мобилни телефони нуди голем број на опции, вкупно 43 различни опции за прислушување на мобилен телефон и контрола на мобилен телефон. На пример, некои од опциите се:

контрола на повик (содржина на повик, време и датум, броеви за мобилни телефони што комуницираат)

Контрола на смс (СМС содржина, време и датум, броеви за мобилни телефони што комуницираат), прислушување на мобилен телефон се користи за контрола на СМС

локација на мобилниот телефон (во кое било време да ја знаете позицијата на мобилниот телефон, лоцирањето е направено преку GPS или приближно преку базни станици ако GPS-сигналот не е достапен)

Промена на SIM картичката (софтверот работи независно од промената на SIM-картичката, автоматски сте известени дека SIM картичката е сменета во телефонот, како и информации за новиот број вметнат во телефонот), прислушувањето на мобилните телефони преку нашиот софтвер не зависи од SIM картичката

дневник на повици (список на примени, пропуштени и повикани броеви со датум и време).

слушање на околината околу мобилниот телефон (1-2м во зависност од квалитетот на микрофонот на самиот уред), прислушување на мобилните телефони за слушање на околината

фотографирање од фотоапарати за мобилни телефони и испраќање до претходно дефинирана е-пошта.

снимање на екран (снимајте го тековниот распоред на екранот на мобилен телефон и испратете на претходно дефинирана адреса за е-пошта)

заклучување и отклучување на мобилен уред со далечински управувачи

промена на телефонскиот именик (автоматски сте известени кога контакт е внесен или избришан од мобилен телефон)

контрола преку СМС команди…

Прислушкување на мобилен телефон и лиценца: Софтверот за набудување е лиценциран, лиценцата се купува за период од една година, т.е. прислушувањето на мобилните телефони е ограничено на една година, но постои можност да се прошири употребата на софтверот по една година на нов период од една година, без да се земе мобилен телефон, така што прислушувањето на мобилните телефони продолжува.

Извор: Spijunskaoprema.org


Напишете коментар