Европскиот суд за човекови права во Стразбур пресуди во корист на покојниот Миле Новаковиќ, професор во средно училиште од Дарда, кој беше отпуштен уште во 1999 година, бидејќи предавал на српски наместо на стандарден хрватски јазик.

Судот утврди дека Новаковиќ не добил можност да добие образование и дека инспекцијата опфаќа само српски наставници.