Првиот основен суд во Белград ја донесе првостепената пресуда со која претседателот на Србија, Александар Вучиќ, се обврзува да му исплати на водачот на Двери, Бошко Обрадовиќ, 200.000 динари со затезна камата и во рок од 15 дена. Според пресудата, Вучиќ е должен да му ги исплати тие пари на Обрадовиќ „во име на надоместок за нематеријална штета во форма на претрпена душевна болка и поради нарушување на угледот и деловите“.

Причината за тужбата на Обрадовиќ беа двете гостувања на Александар Вучиќ на ТВ Пинк на 13 и 16 февруари 2019 година, во кои тој во живо го нарече „крадец“ и „фашист“.