Иако главна и актуелна тема е коронавирусот сепак добро би дошле и овие инфмации .

Од преголема уотреба на цигари почианле точно 4 132 646 , додека од алкохол 2 067 128.

Во светот се повеќе се отвараат центри за откажување на цигарите , како и за алкохоличари.

Кај нас можеби сеуште ова е непозната тема, односно се повеќе луѓето се кријат да го кажат овој проблем кој што наизглед изгледа лесен проблем.

Фактите и проблематиката на овој проблем покажуваат сосема друга слика . Докторите се повеќе се иницијатори за рано откривање на зависност од алкохол , пред да дојде до оштетување на некој орган.