Првиот попис во последните десет години почна во Кина. Според НР Кина, ќе бидат потребни околу две години за обработка и анализа на податоците.

Властите информираа дека повеќе од седум милиони попишувачи ќе бидат вклучени во собирањето на податоците, кое ќе продолжи до почетокот на декември, а во однос на моменталната демографска состојба.

Како дел од пописот, се планира не само да се изјасни општата популација во Кина, туку и да се соберат информации за односите помеѓу половите, вработувањето, образованието и возраста на луѓето што живеат во земјата. За време на пописот, податоците ќе бидат собрани не само за граѓаните на земјата, туку и за странците кои живеат во НР Кина повеќе од шест месеци.

Национални пописи беа спроведени во Кина во 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 и 2010 година. Според последните официјални податоци, населението на Кина изнесува 1,4 милијарди во 2019 година. Оваа бројка не ги вклучува жителите на островот Тајван и специјалните административни региони – Хонг Конг и Макао.