По серија истражувања од новинарите, од канцеларијата на жупаниското правобранителството на Загреб објавија колку пари му се одземени од поранешниот премиер на ХДЗ, Иво Санадер.

Според Државното правобранителство, на Санадер му биле одземени 10 милиони куни и еден милион евра врз основа на правосилна пресуда за случајот „Планинска“.

Со конечна пресуда во случајот познат како „Планинска“, на првоосудениот Иво Санадер му е одземена имотна корист во износ од 10.000.000,00 куни и 1.000.000 евра во против вредност во куни по среден курс на ХНБ на денот на плаќањето.

Наведената сума станува сопственост на Република Хрватска, а на прво осудениот Иво Санадер му е наредено да ги плати наведените износи на пари во корист на државниот буџет, се наведува во соопштението на жупаниското државно обвинителствона во Загреб.

Конечната пресуда беше поднесена од Загребскиот окружен суд до надлежното државно правобранителство заради наплата на одземената имотна корист од првоосудениот Иво Санадер на 1 јули 2019 година, се вели во соопштението на Државното правобранителство и продолжува:

Имајќи го предвид фактот за високиот износ на имотна корист и имајќи предвид дека во тоа време целиот имот на првоосудениот, освен приходите од пензија, беше опфатен со мерки за обезбедување наплата на имотна корист во случај познат како „Фими медиа“, се сметаше за оправдано до одлуката на судот во случајот „Фими медиа“ да не започне постапка за извршување, велат во Државното правобранителство.

Или вкупно само за еден случај во кој е осуден поранешниот премиер Иво Санадер ќе треба да и врати на хрватската држава 2,3 милиони евра.