ВИДЕО: Седница на Бугарскиот парламент од 19-ти април 1941 по окупацијата на Македонија. Бугарскиот премиер им благодари на Хитлер и Мусолини за освојувањето на Македонија.

Според ова видео би можеле да разбереме дали сме капитулирале, со бугарскиот договор и дали сме имале исти мотиви и цели со бугарите.

Минатото е минато , но некои работи не можат да се оспорат . Гледајќи го минатото и сегашноста на нашата држава си го поставуваме прашањето : ДАЛИ МАКЕДОНИЈА ЗАСЛУЖУВА ДА ИМА СВОЈА ДРЖАВА !?