На 29.4.2020, при изведување работи во шума на местото наречено Рамно Борје, сопственост на ЈП „Национални шуми“ – ШПС „Равна Река“ – Пехчево, како последица на непреземените мерки за заштита на работниците при работа и неизвршена обука за вршење на предвидените работи во шума на ангажираните лица од страна на наведното правно и одговорно лице, предизвикана е смрт на В. С. (65) од Пехчево, кој не бил вработен во правниот субјект, но бил ангажиран од одговорното лице да работи за дневница.


Напишете коментар