Поради ненадејното топење на снегот на планините во Црна Гора, реката Лим преку територијата на општина Пријепоje го премина нивото со што се прогласи алармантна состојба во тоа тие места.

Nabujali Lim jutros prešao kotu vanredne odbrane od poplava