За време на плаќањето се прават дополнителни проверки, доколку станува збор за правно лице, податоците автоматски ќе се препознаваат во апликациите за плаќање, објаснува Ален Делиќ

Во овој момент најдобро е да се држиме до информациите објавени на официјалната веб-страница од Штабот за цивилна заштита или евентуално Црвениот крст на Хрватска. Дополнителни проверки се вршат за време на плаќањето, во случај на правни лица, податоците автоматски ќе бидат препознаени во апликациите за плаќање. Сите странски плаќања, а има и такви, се сомнителни – објаснува Делиќ.