Причината е што навремено не ги пренесе амандманите на Европската директива од 2016 година за пазарите во финансиски инструменти во националното законодавство, а бидејќи не ја извести Европската комисија за тоа, последица е пресудата објавена денес

Европската комисија по овој повод ја тужеше Словенија во 2018 година, кога стапија на сила релевантните измени во Директивата за пазари во финансиски инструменти (МИФИД), пренесува СТА.