Tag: Borders

САД и НАТО го јакнат присуството во Црното Море и Бугарија. Се доближуваат до границата со Русија!

Повлекувањето на американската армија од Германија и нејзиното преместување поблиску до руските граници, редовните маневри на американските ....