Излезот од лошата финансиска состојба во нашата држава многу македонци го бараат во Германија . Според заводот за статистика на Германија , последните 5 години работа во Германија добиле 70 000 граѓани на Македонија.

Лани била бројката најголема односно 19 000 граѓани добиле работа во Германија.

Доколку овој тренд на селење на македонците во Германија продолжи тоа би биле страшни бројки на иселеност од нашата држава.

Можеме да кажеме дека за 5 години во Германија се иселиле луѓе колку што има граѓани во еден просечен град во Македонија !