Во некои делови на светот, старата 2020 година е веќе испратена, а веќе се влезени во новата 2021.

“Среќна Нова година!” Жeителите на Окланд во Нов Зеланд, каде старата 2020 година веќе беше испратена со прекрасен огномет, а новата 2021 година беше поздравена, уживаа во прекрасниот амбиент.