До крајот на деценијата, третина од вкупната продажба на нови автомобили во светот ќе бидат електрични возила, според истражувањето на консултантската компанија „Deloitte“.

Ова ќе го донесе број на е-модели продадени до 2030 година на 31,1 милиони, дури 10 милиони повеќе од претходно предвиденото.

И покрај нарушувањата предизвикани од пандемијата COVID-19, вкупната продажба на електрични возила во 2020 година се очекува да достигне 2,5 милиони низ целиот свет, се вели во соопштението.

Достапен избор

„Deloitte“ го идентификуваше клучниот фактор во растот на продажбата на четири тркала на електрична енергија во наредните десет години како промена на потрошувачкото чувство, бидејќи многуте пречки за прифаќање на овие возила постепено исчезнуваат.

  • Високите цени на електричните возила сè уште ограничуваат некои клиенти, но бидејќи нивната цена се повеќе е еднаква на бензинот и дизел-еквивалентите, бројот на потенцијални клиенти треба да се зголеми, рече Дарко Станисавиќ, директор на канцеларијата на „Deloitte“ во Белград и главен партнер во секторот за финансиски консалтинг. .
  • Зголемениот број на нови модели на е-возила, додава тој, во комбинација со растечкиот половен пазар, значи дека ќе стане подостапен избор за многумина.

Дополнителни фактори

  • Надминувањето на загриженоста на потрошувачите во однос на опсегот на возење и впечатокот за недостаток на инфраструктура за полнење ќе бидат важни фактори бидејќи сè повеќе возачи размислуваат за придобивките од префрлањето на електричните возила, вели Станисавиќ.

Дополнителни фактори што можат да доведат до зголемување на набавките вклучуваат поволно регулаторно опкружување, без оглед дали се работи за финансиски стимулации или цели за намалување на емисиите на издувни гасови, како и опсегот на модели на е-возила достапни на пазарот.

Потоа, со оглед на тоа што официјалните автомобили и возниот парк продолжуваат да претставуваат најголем дел од вкупната продажба на нови возила, транзицијата кон е-возила на корпоративно ниво се проценува дека дополнително ќе ја подобри глобалната продажба.


Напишете коментар