Дури 22 светски научни студии потврдуваат дека поголемо загадување на воздухот значи многу полоши последици од зараза со вирусот корона. Само една микрограм честички ПМ-2,5 над дозволеното ниво на загадување ќе предизвика девет пати повеќе случаи на инфекција со коронавирус и ќе доведе до 2,3 пати повеќе смртни случаи од Ковид 19.

Ова е само еден од драматичните и предупредувачки заклучоци од едно од 22-те научни студии спроведени оваа година за поврзаноста на загадувањето на воздухот и морбидитетот и повисоките стапки на смртност од Ковид 19.

Научните студии спроведени на оваа тема оваа година најмногу се потпираат на фактот дека долготрајната изложеност на загаден воздух е поврзана со полесна инфекција со вирусот корона, бидејќи загадувањето на воздухот го нарушува имунитетот и целиот организам. Таквиот нарушен организам ги прави луѓето поподложни и поранливи на Ковид 19.

Главните заклучоци на овие студии ја потврдуваат врската помеѓу загадувањето на воздухот и повисокиот морбидитет од Ковид 19. На пример, ПМ-2,5 честичките се тесно поврзани со развојот на оваа болест бидејќи како најмали честички најлесно продираат во алвеолите на белите дробови, каде продира вирусот корона. Истражувањата покажуваат дека само еден микрограм повеќе од дозволеното загадување на овие честички (50 микрограми на метар кубен) е доволно за да има девет пати поголема коронавирусна инфекција во таа средина и 2,3 пати повеќе смртни случаи од Ковид 19. Исто така, во средини со загаден воздух, под одредени атмосферски услови, вирусот преживува подолго и се пренесува подолг временски период.

Во една од кинеските студии, резултатите покажаа дека стапката на смртност од инфекција со корона во 49 градови во Кина е поврзана со загадувањето со ПМ честички. Во 71 област на Италија, каде што загадувањето на воздухот било поголемо, имало повеќе случаи на Ковид 19, а глобално гледано, како што покажуваат сите овие студии, само мало зголемување на долготрајната изложеност на воздухот загаден со ПМ честички ја зголемува смртноста од Ковид 19 за 15 проценти.

Од 2002 до 2004 година, светските научни студии покажаа поврзаност помеѓу поголемо загадување на воздухот и повеќе случаи на инфекција и смрт од тогашната епидемија на вирусот САРС CoV-1. Врската помеѓу поголемото загадување на воздухот и поголема инфекција со новиот вирус на корона е статистички потврдена и оваа година.