Швајцарските Алпи минуваат низ фаза на раст, според новата студија која открива дека дел од планинскиот венец се зголемува побрзо отколку што еродира. Откритието е во спротивност со заклучоците од претходните две студии, кои сугерираат дека Алпите ниту растат ниту се намалуваат.

Меѓутоа, меѓународен тим истражувачи откриле дека тоа не e точно . Еден специфичен изотоп – берилиум-10 (10Be) – откри информации за степенот на ерозија во различни делови на Алпите, соопшти тим научници од Институтот за геолошки науки на Универзитетот во Берн во Швајцарија.

Изотопот 10Be е делумно формиран кога космички зраци или фрагменти од атоми како протони, електрони и наелектризирани јадра течат низ атмосферата на Земјата и стигнуваат до површината на планетата. Кога овие космички зраци паѓаат на земјата, да речеме во карпестите Алпи, тие активираат нуклеарна реакција во атомите на кислород во кварцот, што претставува 10Be.

Овој изотоп се акумулира само на највисоката површина на Земјата, што значи дека научниците можат да ја утврдат староста на површината со мерење на нивоата 10Be во талог што постои неколку милениуми. Кварцните зрна со висока концентрација од 10Be веројатно биле изложени на космички зраци многу долго време. Спротивно на тоа, примероците со ниски концентрации од 10Be се многу помлади.