АД ЕСМ: Макпетрол даде најниска фиксна цена за природен гас за март

0

АД ЕСМ донесе одлука за избор на набавувач на природен гас за месец март 2023г за потребите на топланите Исток, Запад, Енергетика и Скопје Север, како и за други стопански субјекти кои се снабдуваат преку ЕСМ Продажба. Природниот гас за март ќе се набави по цена од 60,10е/MWh, а добавувач ќе биде фирмата Макпетрол.

Имено, на јавниот повик кој траеше од 21-24 февруари 2023г и кој беше достапен за сите домашни и странски компании регистрирани за дејноста, се побаруваше испорака на 1200 MWh до 2380 MWh количини гас дневно. На повикот пристигнаа три понуди.

Конечните финансиски понуди без ДДВ, изразени во фиксни цени како што се бараше во повикот, беа следните:

1. Макпетрол АД – Скопје понуди крајна фиксна цена од 60,10 е/MWh

2. Balkan Utilities од Р. Бугарија понуди крајна фиксна цена од 67 е/MWh и

3. Actael од Р. Бугарија понуди крајна фиксна цена од 78 е/MWh

Со оглед на тоа што најниска фиксна цена понуди фирмата Макпетрол, донесена е одлука за избор на Макпетрол за добавувач на природен гас за март.

Ние како АД ЕСМ тоа го поздравуваме, и го поддржуваме фактот што Макпетрол одлучи да учествува на повикот, да достави понуда со фиксна цена, и да достави најповолна понуда. Во интерес и на државата е домашна компанија да снабдува со природен гас во толку значајни количини, капиталот да останува тука, и добивката да ја дели со своите вработени и акционери.

Овде сакаме да потенцираме дека ЕСМ Продажба и во овој трет по ред јавен повик ги задржа истите услови кои претходно беа критикувани од одредени медиумски субјекти. Тоа што се смени е токму однесувањето на Макпетрол кој овој пат одлучи да даде понуда која ги исполнува условите на повикот и да не бара менување на условите како што и одговара на оваа компанија.

Во Јануари и Февруари некоректно се тврдеше дека ЕСМ Продажба бара фиксна цена за да фаворизира некоја фирма, односно за да го оневозможи друга фирма да конкурира, и дека тоа нанесувало штета на државата и на граѓаните. После овој повик и оваа одлука, тие тврдења паѓаат во вода. Овојпат самиот Макпетрол понуди фиксна цена, и понуди најниска фиксна цена од сите понудувачи и тоа е добро и за компанијата и за државата.

ЕСМ Продажба во изминатите месеци повеќе пати го повикуваше Макпетрол, и јавно и директно, да учествува и да поднесе понуда и на претходните повици. Но, наместо тоа, тоа што се обидуваше да го направи оваа фирма и нејзините медиумски поддржувачи беше да се обидат да ги сменат условите за јавна набавка на една државна компанија за да удоволат на една приватна фирма. Се вршеше невиден и непримерен притисок кој не остана незабележан, и кај најголем дел од јавноста наиде на неодобрување.

Овде сакаме да потенцираме уште еден факт.

Имено, како носител на набавката за природен гас за месец март, сегашниот добавувач ќе обезбеди и гаранција, што е услов во јавниот повик, како што имаше обезбедено гаранција и претходниот добавувач. И бевме напаѓани од неговите медиумски поддржувачи, токму на темата гаранција.

Во изминатите два месеци, неоправдано беа прозивани и обвинувани и АД ЕСМ, и највисоките државни и владини претставници за некакви заговори против домашната фирма и фаворизирање странски фирми.

Одлуката за месец март најдобро ги демантира сите тие инсинуации.

Се испостави дека не биле пречка законите и подзаконските регулативи, не биле проблем фиксните цени, не биле проблем гаранциите, не биле проблем условите поставени да важат подеднакво за сите. Бидејќи кога некој ќе сака да се однесува пазарно и фер, тоа и го прави.

Ние останавме доследни, го испочитувавме законот и поширокиот интерес, а останува да видиме дали одредени субјекти ќе имаат доблест да се извинат за своето јавно однесување во изминатиот период, за кое беа сведоци сите граѓани.

На крај, за нас како државни институции е професионално задоволство сознанието дека реалната либерализација на пазарот од 1 јануари, доведе до конкуренција на пазарот со снабдување со природен гас, што очигледно резултира со намалување на цените и ставање крај на плаќањето одредена цена диктирана од постоењето на само една понуда.