Грција бара од ЕУ дополнителни 5 милијарди евра за финансирање енергетски инвестициски заеми

0

Грчкиот алтернативен министер за финансии Теодорос Скилакакис поднесе барање до Европската комисија за дополнителни средства за финансирање на заемот од Фондот за закрепнување и отпорност (RRF), во износ од пет милијарди евра, во контекст на REPowerEU.

REPowerEU е планот на Европската комисија да ја направи Европа независна од руските фосилни горива многу пред 2030 година, во светлината на руската инвазија на Украина. Тоа е план за заштеда на енергија, производство на чиста енергија и диверзификација на грчките извори на енергија.

Петте милијарди евра ќе бидат искористени, првенствено, за финансирање на приватни инвестиции во енергетиката – преку заеми и ризичен капитал – кои ќе се однесуваат на проекти за обновливи извори на енергија (ОИЕ), на пр. сончева и ветерна енергија, биометан, зелен водород; проекти за енергетска ефикасност, на пр. интервенции во постоечки деловни згради, надградба на инфраструктурата и зголемување на ефикасноста на производните процеси; иницијативи за промовирање на „чист“ транспорт; проекти за пристап до чиста енергија, како што се решенија надвор од мрежата и дистрибуирани електрични мрежи и системи за складирање на енергија од батерии (BESS).

Министерството соопшти дека има голем интерес од инвеститорите, бидејќи кредитите се доделуваат по исклучително поволни услови (стапка на задолжување, фиксна 0,35% за многу мали и мали претпријатија и 1% за средни и големи).

„Кредитниот дел од „Грција 2.0“, во износ од 12,7 милијарди евра, има за цел, пред сè, зајакнување на конкурентноста на бизнисите во земјата, придонесувајќи финансиски за реализација на нивните инвестициски планови. Со барањето за дополнителни 5,0 милијарди евра од РРФ, ние одговараме на зголемената побарувачка за инвестиции за заштеда на енергија“, рече Теодорос Скилакакис.