Експертите бараат промени во земјоделските политики во Македонија

Проблемот со зголемениот увоз на храна и намаленото домашно производство во Македонија стана важно прашање за локалната економија. Минатата година земјава потроши речиси 1 милијарда евра за увоз на храна, што покажува зголемување од 88% во последните 10 години. Потоа следеше големо намалување на обработливото земјиште и на бројот на фармски животни.

Локалните земјоделци бараат мерки за запирање на овој тренд, вклучително и гарантирани цени за нивните производи. Некои земјоделци изјавуваат дека постигнале успех со склучување на вакви договори, давајќи им мотив повеќе да садат и да го зголемат своето производство.

Сепак, експерти и професори од областа на земјоделството изразуваат сомнеж за досегашната ефективност на субвенциите и земјоделските политики. Тие велат дека е потребна целосна промена на политиката, вклучително и инвестиции во модернизација на фармите, механизација и обнова на земјоделската инфраструктура.

Потенцијално предложено решение е организирање на земјоделците во земјоделски задруги за да се зголеми ефикасноста и конкуренцијата на пазарот. Некои експерти сугерираат дека постепеното поттикнување на малите фарми може да биде најлесниот начин да се постигне консолидација на земјоделскиот сектор. Ова може да вклучи административна и економска поддршка за да им се помогне на малите фарми да растат и да бидат поодржливи на пазарот.