Македонија, мал производител на бакар

Трендот на пораст на цената на бакарот на светската берза отвори низа дилеми како тоа ќе се одрази на нашата земја. Очекувањето дека високите цени на обновливите извори на енергија ќе ја зголемат побарувачката за бакар ќе претставува сериозен предизвик за сите земји во однос на отворањето нови рудници. Сегашната цена на бакарот на светската берза е рекордна од 10.000 американски долари за тон бакар со нагорен тренд, што според мислењето на експертите во голема мера ќе зависи од светските движења, војните, производството и побарувачката.

Поранешниот претседател на Сојузот на рударството на Македонија, Николајчо Николов, не ја исклучува можноста цената на бакарот во следните две години да се зголеми до плус 75 отсто од сегашната цена.

„Евидентно е дека цената на бакарот на светскиот пазар постојано расте како резултат на порастот на побарувачката. Од друга страна, големите производители, главно Русија, го намалија производството и понудата на пазарот поради познатите санкции против Русија. Една од причините за зголемувањето на побарувачката на бакар, покрај стандардната, е и развојот на автомобилската индустрија и преминот кон производство на електрични автомобили, каде бакарот игра важна улога“, објаснува Николлов.

Во меѓувреме, нашата земја во моментов е незначителен производител на бакар. Во моментално единствените рудници за бакар „Бучим“ и „Боров Дол“ секоја година се произведуваат околу 8.000 тони бакар и 500 до 1.000 тони злато, кои потоа се извезуваат во соседна Бугарија во форма на бакар концентрат со содржина на бакар од 21. проценти и злато од 10 до 20 грама концентрат тон. Исто така, рудникот Бучими моментално е единствениот производител на катоден бакар со чистота од 99,995 отсто, но количината е мала и достигнува 1.000 тони годишно.

„Согласно важечките закони во Македонија, покрај данокот на добивка, рудниците плаќаат и концесиски надоместок од два отсто од реализацијата на металите, а бидејќи цените на бакарот и златото се добри, овие износи се важни за државата. економијата. Македонија е многу мал производител на бакар и покрај создадените големи резерви на бакарна руда, првенствено Иловица Штука, но овој потенцијален рудник кој е активен речиси 20 години и има големи резерви на руда, која се уште не е отворена и главниот проблем е отпорот на еколошките друштва и промената на одлуките и мислењата на државните органи“, објаснува Николлов.

Тој додаде дека рудникот Боров Дол, кој работи како дел од Бучим, во преработувачкиот дел е првиот рудник отворен за метални суровини кај нас во последните 40 години и во локалитетот Бучим.

Меѓу другото, рудниците во моментов се во надлежност на Министерството за економија, сектор за минерални суровини.