Семејствата на убиените деца бараат итни судски постапки: Вишиот суд во Белград го објави имотот на родителите на момчето-убиец

0

Во врска со родителите на момчето-убиец, кој е осомничен дека пукал во ОУ „Владислав Рибникар“, донесена е одлука за „привремена мерка обезбедување на имотни побарувања“. Оваа мерка ја побарале семејствата на оштетените, а, според Вишиот суд во Белград, самиот суд не го навел имотот.

-Обвинет во постапката е таткото, а по предлог на оштетените семејства преземени се времени мерки за обезбедување имотно-правни побарувања. Станува збор за стан, возило и дел од деловниот простор. Оваа мерка се однесува на тоа дека имотот не може да се продава или да се стави под хипотека, туку може да се користи нормално. Немало конфискација на имот, ниту пак судот го навел имотот – објаснуваат од Вишиот суд во Белград.

Кога станува збор за мајката на момчето, која има три стана, барањето го поднело едно семејство.

– Мерката е преземена во однос на мајката во граѓанска постапка за нематеријална штета поради смрт на блиско лице. Едно семејство поднело барање за привремена мерка, а условот е таа да биде поднесена пред граѓанската тужба. И во двата случаи повредените родители го погледнале катастарот за имотниот лист на кој се повикувале. Судот утврдил дека мајката има недвижен имот откако родителите на децата поднеле таков список. На семејството му е наредено во рок од 30 дена да покрене граѓанска постапка. Доколку не го сторат тоа, мерката престанува да важи – додаваат од Вишиот суд.

Затоа, мајката може да ја користи недвижноста додека е во сила мерката, но не може да го продаде имотот или да го стави под хипотека. Се прибегнуваат кон такви мерки за да не го распродадат имотот на оние на кои се насочени, бидејќи во тој случај по евентуална пресуда штетата нема каде да се наплати. Доколку обвинетиот биде ослободен од обвинението, престанува да важи мерката за обезбедување имотно-правни побарувања.

– Мерката обезбедување имотно-правно побарување е многу честа појава во судството, како крвно, така и во граѓанска постапка, со тоа што сега поради природата на случајот добива медиумско внимание – посочуваат од судот.

Иако имаше информации дека мајката на момчето посетила нотар во обид да го пренесе имотот на друг, овие тврдења не се потврдени како вистинити.