Тренчевска: Градењето, одржувањето и управувањето со системите за безбедност и здравје на работното место мора да бидат приоритет

0

–  По повод Светскиот ден на безбедност и здравје при работа – 28 Април  на  Машинскиот факултет во Скопје денеска се одржа настан „Младите истражувачи во функција на безбедна и здрава работна средина како фундаментален принцип и право на работниците за пристојна работа“.

На настанот се обратија министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, националниот координатор на Меѓународната организација на трудот (МОТ) Емил Крстановски и претседателката на Националниот совет за безбедност и здравје при работа, Јасмина Чалоска.

Како што соопшти МТСП, министерката Тренчевска во обраќањето изрази задоволство за можноста да ги слушне излагањата на младите истражувачи, магистранди, докторанди и студенти чие учество во оваа значајна трудова област даваат значаен придонес.

-Ова е навистина одлична прилика на овој настан поддржан од Советот за безбедност и здравје при работа, да можеме и подиректно да се запознаеме со дел од темите и областите на кои работат младите истражувачи во областа на безбедност при работа и медицина на трудот на факултетите низ државата.  И на кој начин тие истражувања, студии и трудови ќе можат понатаму да најдат своја реална примена во развојот на безбедноста и здравјето при работа во нашите компании. Од особено значење е тоа што овие млади луѓе стекнатото знаење ќе го пренесуваат понатаму или во компаниите каде ќе работат или на образовните установи едуцирајќи нови генерации на стручни лица и експерти по безбедност при работа и медицина на трудот, истакна Тренчевска.

Министерката посочи дека оваа година одбележувањето  на Светскиот ден на БЗР е специфично и по една друга своја особеност. А тоа е фактот што оваа година денот го одбележуваме во услови кога правото на здрава и безбедна работна средина, од страна на Меѓународната организација на трудот, е признаено и е вклучено како фундаментален принцип и право на работа, давајќи му ја со тоа на ова право истата важност и значење како и останатите досегашни четири принципи и права на работниците кои се од суштинско значење за постигнувањето пристојна работа.

Правото на безбедна и здрава работна средина на работниците, наведува МТСП, станува подеднакво значајно со останатите принципи и права при работа, како: правото  на слобода на здружување и колективно договарање, елиминацијата на сите форми на принудна работа, ефикасното искоренување на детскиот труд  и елиминацијата на дискриминација при вработувањето и работата.

-Со ова уште еднаш и тоа на меѓународно ниво, поддржано од организацијата која ги поставува и промовира меѓународните трудови стандарди, е потенцирано суштинското значење и улогата во современиот свет на работата, токму на безбедноста и здравјето на работното место и развивањето на културата на превенција која ќе придонесе до тоа работните процеси и условите во кои работат нашите работници да не бидат опасни или штетни по нивното здравје или безбедност, истакна Тренчевска.

Таа посочи и дека градењето, одржувањето и управувањето со системите за безбедност и здравје на работното место мора да биде задача и приоритет на сите релевантни актери во областа на БЗР и дека сите заедно треба да работат активно, секој во својот домен и во рамките на своите надлежности и можности за, како што рече, да се обезбедат посигурни, побезбедни работни места за сите работници.