Бабовски: Конзумираме квалитетна храна

0

 Храната што се консумира воМакедонија е од различна природа од растително, животинско производство, производи од прехранбената индустрија итн. Едно нешто што во принцип е познато е дека сите производи кои се посветени на пазарот, поточно на потрошувачот, мора да имаат ISO, HACCP и сл. стандарди за квалитет. Често се поставува прашањето: „Каква храна консумираме?“. Од Агенцијата за храна и ветеринарство не уверуваат дека храната што ја консумираме е безбедна и квалитетна.

„За среќа, она што е под наша контрола значи дека храната е квалитетна. Од оваа година имавме само 14 повлекувања на небезбедни производи, поточно небезбедна храна. Што докажува дека бројката е многу мала. Храната е безбедна, мониторингот се врши редовно така што дури и самите економски оператори имаат годишен програмски план за мониторинг“, изјави директорот на АУВ, Николче Бабовски.

Од пазарот повлековме 155 илјади килограми храна

Од Агенцијата за храна и ветеринарство, која е надлежна за безбедност на храната, тврдат дека редовно го проверуваат квалитетот и безбедноста на храната што се нуди на пазарот и уништуваат небезбедни и неквалитетни количини. Минатата година од пазарот повлекле 155.000 килограми храна.

„Ова е повеќе од доволно. Ова докажува дека инспекциските служби на агенцијата одговорно ја вршат работата на терен, бидејќи од пазарот се повлечени над 155 илјади килограми. Ти, да располагаш со него, значи дека си го открил и си открил недостаток во квалитет без разлика каков е. Минатата година имавме многу видови храна кои имаа недостатоци и се докажа дека не се безбедни“, рече Бабовски.

Од 20-те известувања добиени преку системот RASSF на ЕУ во 2022 година, AUV вели дека 13 биле поврзани со храна од животинско потекло, 6 со неживотинска храна и 1 со известувања за предмети и материјали кои доаѓаат во контакт со храна, кои ја контролираат проверката на AUV услуги. Станува збор за известувања кои се однесуваат на небезбедни месо и млечни производи, овошје и зеленчук, додатоци во исхраната, чоколади, храна за бебиња, слатки и други, кои се увезени или извезени од земјава.