Во општините Дебар и Центар Жупа повеќе гласачи отколку жители

Во општините Дебар и Центар Жупа, во единствениот изборен список се запишани поголем број луѓе отколку што според пописот од 2021 година има резидентно население.

Во општина Дебар со право на глас се запишани 19.334 лица, наспроти пописот 15.412 жители, додека во соседната општина Центар Жупа има 3.720 жители, додека во единствениот изборен список 7.393 лица со евидентирано е правото на глас.

„Овој податок на прв поглед е збунувачки, но ова е феномен кој е присутен и во другите општини, бидејќи во неколку изборни циклуси претходно, тоа е и соседната општина Маврова и Ростуше. Ова се должи на масовната емиграција присутна во овој регион. Поконкретно, бројот на гласачи е поголем бидејќи во него се вклучени и граѓани кои се во странство и поседуваат лични документи од нашата држава“, изјави за АИМ Неџип Илјаз, претседател на општинската изборна комисија за Центар Жупа.

Подготовките за претстојните избори се одвиваат без проблеми.

„Денеска во Дебар заврши петнеделната обука на 270 членови за 27 избирачки совети, како и за ОИК. На 3 април успешно заврши четиридневната обука во Центарот Жупа за 160 членови во 16 избирачки совети и ОИК“, изјави за МИА Али Реџа, одговорен за тричлениот тим на обучувачи.

Според првите луѓе на ОИК, разгледани се поднесените барања и документација и одлучено е во вторник во затворени услови да гласаат 32 изнемоштени и болни во општина Дебар и 5 во Жупа Центар, исто толку како што се регистрирани.

И двете општини се дел од ИЕ пет, а ќе се гласа на 27, односно 16 избирачки места, кои главно се наоѓаат во училишните простории.