Германија полна со бездомници: Повеќето семејства со деца без покрив над главата меѓу странците

0

Кога станува збор за германските граѓани, Сојузното здружение за помош на бездомниците наведува дека тие се главно самохрани возрасни мажи

Според податоците на Федералното здружение за бездомници, бројот на бездомници во Германија значително се зголемил од 2021 до 2022 година. Според нив, причина за тоа, меѓу другото, е и зголемувањето на бројот на бегалци – особено од Украина – кои немаат каде да живеат.

Според тоа здружение, бројот на бездомници во 2021 година бил 383.000. а во текот на 2022 година, 607.000 луѓе биле привремено бездомници во Германија.

Најголем дел од бездомниците престојувале во институционално привремено сместување или кај роднини или пријатели. Околу 50.000 луѓе во 2022 година живееле на улица .

Зголемување од пет проценти е забележано кај бездомниците со германско државјанство, додека скок од дури 118 проценти е забележан кај странските државјани . Повеќето од бездомните странски државјани никогаш немале стан во Германија и повеќето се бегалци, особено од Украина. Здружението наведува и дека кај странските државјани, семејствата се првенствено погодени од бездомништво .

Кога станува збор за германските државјани, Здружението наведува дека тие се претежно полнолетни мажи, самци, а причините за бездомништвото се следните: во 57 отсто од случаите тоа било отказ од сопственикот, 21 отсто имале долгови за кирија и енергија, 20 проценти имале конфликти во животната средина, а 16 проценти како причина го навеле разводот или разделбата од партнерот.

Шефот на Сојузното здружение за бездомници, Верена Розенке, во соопштение за медиумите изјави дека инфлацијата, зголемените трошоци и зголемените кирии ги оптоваруваат домаќинствата со ниски приходи во Германија. Особено ранливи групи се самци, самохрани родители и парови со повеќе деца.

Има премалку 100.000 социјални станови годишно

Розенке вели дека 100.000 нови социјални станови годишно, што е целта поставена од германската влада, не се доволни и дека е потребно двојно повеќе. Во последните години годишно се обезбедуваа само 25.000 нови социјални станови.

Со ова не може да се компензира ниту огромното намалување на постоечкиот социјален станбен фонд што се јавува поради истекување на обврската на сопственикот да ги нуди како такви на одреден број години.

Поради сукцесивно укинување на оваа обврска и во исто време ниската стапка на нови градби, уделот на расположливите социјални станови драстично опаѓа: според пресметките на Здружението, од 1989 година исчезнале околу 1.801.000 социјални станови (-62,3 проценти) и моментално има околу 1.088.000 од нив во Германија.