Граѓаните користат пауза или слободен ден за да си ги исполнат обврските во банка

Работното време на филијалите во банките во земјава е до 16 часот, мал дел од нив работат до 17 часот. Ова е периодот во кој граѓаните можат да ги завршат обврските на шалтерите на банките, но оние чии работни обврски не дозволете им да ја напуштат работата, немаат можност да го сторат тоа.

Дел од нив оценуваат дека работното време во банките не соодветствува со потребите на мнозинството граѓани затоа што има луѓе кои работат само во прва смена и немаат можност да ја напуштат работата, додека оние кои имаат можност за таква , ги користат паузите за да работат во банка.

„Банките да не работат до 16 часот, бидејќи со тоа им се одзема можноста на вработените да ги извршуваат своите обврски во банките. Тие се принудени да користат паузи од работа за да платат, да платат сметки во банка… а често поради густиот сообраќај на шалтерите се доведуваат во ситуација да останат долго време во банка“, велат соговорници анкетирани од МИА.

Има и такви кои се принудени да земаат слободни денови од работа за да си ги исполнат обврските кон банката.

„Сегашното работно време до 16 часот ограничува многу граѓани да ја завршат работата за која треба да се одвои повеќе време во банката. Тие се принудени да го прават тоа искористувајќи ги слободните денови и отсуствата на работното место. Не секој во државата е во пензија и може да избере кога да оди во банка“, велат граѓаните.

Тие предлагаат секоја банка да има подружница која ќе работи попладне или во сабота.

Работното време на банките е деловна одлука на секоја банка поединечно, но досега ниту една не работи по 17 часот.

МИА стапи во контакт и со Здружението на македонските банки, од каде ни рекоа дека банките своето работно време го прилагодуваат на потребите и новите навики на клиентите и дека граѓаните имаат пристап до дигиталните услуги во банките каде што услугите се достапни 24/7.

„Потребите и навиките на клиентите драстично се променија во последните години, поради оваа причина банките во земјава целокупното работење го приспособија на новите трендови токму за да одговорат на новите потреби на клиентите. Банкарските производи и услуги сега се достапни 24/7, а можностите за вршење банкарски трансакции се неограничени благодарение на услугите за дигитално банкарство кои се достапни за клиентите од која било земја и во секое време, велат од АБМ.

Посочуваат дека клиентите имаат можност 24/7 да користат дигитални области во салоните на банките или мобилни и електронски услуги во банките од нивниот дом, канцеларија или кое било друго место во светот.

Работното време на филијалите во банките во земјава е до 16 часот, мал дел од нив работат до 17 часот. Ова е периодот во кој граѓаните можат да ги завршат обврските на шалтерите на банките, но оние чии работни обврски не дозволете им да ја напуштат работата, немаат можност да го сторат тоа.

Дел од нив оценуваат дека работното време во банките не соодветствува со потребите на мнозинството граѓани затоа што има луѓе кои работат само во прва смена и немаат можност да ја напуштат работата, додека оние кои имаат можност за таква , ги користат паузите за да работат во банка.

„Банките да не работат до 16 часот, бидејќи со тоа им се одзема можноста на вработените да ги извршуваат своите обврски во банките. Тие се принудени да користат паузи од работа за да платат, да платат сметки во банка… а често поради густиот сообраќај на шалтерите се доведуваат во ситуација да останат долго време во банка“, велат соговорници анкетирани од МИА.

Има и такви кои се принудени да земаат слободни денови од работа за да си ги исполнат обврските кон банката.

„Сегашното работно време до 16 часот ограничува многу граѓани да ја завршат работата за која треба да се одвои повеќе време во банката. Тие се принудени да го прават тоа искористувајќи ги слободните денови и отсуствата на работното место. Не секој во државата е во пензија и може да избере кога да оди во банка“, велат граѓаните.

Тие предлагаат секоја банка да има подружница која ќе работи попладне или во сабота.

Работното време на банките е деловна одлука на секоја банка поединечно, но досега ниту една не работи по 17 часот.

МИА стапи во контакт и со Здружението на македонските банки, од каде ни рекоа дека банките своето работно време го прилагодуваат на потребите и новите навики на клиентите и дека граѓаните имаат пристап до дигиталните услуги во банките каде што услугите се достапни 24/7.

„Потребите и навиките на клиентите драстично се променија во последните години, поради оваа причина банките во земјава целокупното работење го приспособија на новите трендови токму за да одговорат на новите потреби на клиентите. Банкарските производи и услуги сега се достапни 24/7, а можностите за вршење банкарски трансакции се неограничени благодарение на услугите за дигитално банкарство кои се достапни за клиентите од која било земја и во секое време, велат од АБМ.

Посочуваат дека клиентите имаат можност 24/7 да користат дигитални области во салоните на банките или мобилни и електронски услуги во банките од нивниот дом, канцеларија или кое било друго место во светот.