Детален ценовник на новите патарини во Србија! Еве колку сега ќе плаќате до Белград, а колку ако одите на Јадранско Море!

0

Владата на Србија одобри зголемување на патарината за 14 отсто, а за оние кои користат електронско плаќање (ЕНП) таа ќе изнесува осум отсто.

Така, возењето на автопатот Милош Велики до Прељина, наместо 430 динари за патнички автомобили ќе чинат 490 динари, а за мотоцикли, наместо 220, ќе изнесува 250 динари. Секој кој поседува TAG уреди за ENP ќе плати 465 динари за тој дел во иднина.

Ви даваме детален преглед на наплатата на патарините на некои од најчестите рути за патнички автомобили.

ЦЕНОВНИК

Суботица-Прешево – 2120* – 2415**
Суботица-Димитровград – 1950 – 2225 г
Суботица-Ниш Исток – 1560 – 1780 г
Суботица-Прељина – 1070 – 1220 г
Суботица-Белград – 640 – 730
Суботица – Нови Сад – 400 – 455
Нови Сад – Белград – 240 – 275
Нови Сад – Прељина – 670 – 765
Нови Сад – Ниш Исток – 1160 – 1320
Нови Сад – Димитровград – 1550 – 1780
Нови Сад – Прешево – 1720 – 1950
Белград-Баточина – 400 – 455
Белград-Шид – 420 – 480
Белград-Прељина – 430 – 490
Белград-Ниш Исток – 920 – 1050
Белград-Димитровград – 1310 – 1495
Белград-Прешево – 1490 – 1700
Баточина-Ниш Исток – 520 – 595
Баточина-Димитровград – 910 – 1040
Баточина-Прешево – 1090 – 1245
*стара цена и ** нова цена во динари за патнички автомобили со поскапување од 14 отсто