ДИК ги одобри годишниот план за вработување и програмата за континуирано образование во 2023 година

0

 Членовите на Државната изборна комисија (ДИК) денеска едногласно ја одобрија завршната сметка на Комисијата за 2022 година. Како што соопшти претседателот Александар Даштевски, ДИК за 2022 година има остварено вкупно 159.346.027 денари приходи и расходи.

ДИК на денешната седница го изгласа и предлогот за одлука за комплетирање на Годишниот план за општите потреби од јавни набавки во 2023 година на ДИК.

„Со оваа точка, продолжувањето е направено заради исполнување на обврските на ДИК во текот на оваа година поврзани со претстојните избори – и тоа подготовка и печатење на доверлив и недоверлив изборен материјал, дизајнирање и печатење на прирачници за образованието. на избирачките органи, транспорт на доверлив и недоверлив материјал за избори од печатница, транспорт на доверлив или недоверлив изборен материјал за изборите на членовите на ОЗ и ОИК до избирачките места и обратно, транспортот и сместување на членовите на ОЗ во ПКД, тоа се нови пунктови за кои до одредени рокови, најдоцна до крајот на годината, а некои до средината мора да завршат набавките јавни работи“, најави Даштевски.

Комитетот едногласно го одобри годишниот план за вработување за 2023 година, како и годишната предлог програма за продолжување на образованието во 2023 година.

Членот на Комисијата, Радица Ристевска, објасни дека целта на оваа програма е да се утврди формата на едукација на изборната администрација и овластени обучувачи, бројот на работилници за едукација, темите кои ќе бидат алатка на секоја работилница, потреба и број на хибридни обуки и онлајн, временската рамка во која ќе се организираат работилниците.

„Преку спроведувањето на оваа програма ќе се постигнат следните цели: ќе се предложи обучувачите и изборната администрација да се спроведуваат континуирано и да следат високи стандарди, да се почитува принципот на изборен циклус, додека оваа програма се спроведува за Ќе се спроведува континуирана едукација на членовите на изборната администрација, три нивоа на обука и едукација, и тоа обука за овластени обучувачи, обука на членови на општински изборни комисии и онлајн курсеви за изборна администрација. Овие обуки ќе се спроведуваат во различни периоди кои ќе се утврдат во иднина“, заклучи Ристеска.