Заштедите на албанските граѓани во банките изнесуваат 11,3 милијарди евра

Од вкупниот износ 57 отсто се во девизи, со раст од пет отсто споредено со претходната година, додека растот на депозитите во лека е незначителен со 0,2 отсто. Во споредба со 2021 година, нивното проширување е забавено, тоа е поттикнато и од други форми на инвестирање како државни хартии од вредност или приватни пензиски фондови, јави Топ чанел. 

Централна банка на Албанија објави дека заштедите на албанските граѓани минатата година достигнале околу 1,3 билиони лека или 11,3 милијарди евра.

Според податоците на банката, депозитите на албанските граѓани во поголем процент се во девизи.

-Од вкупниот износ 57 отсто се во девизи, со раст од пет отсто споредено со претходната година, додека растот на депозитите во лека е незначителен со 0,2 отсто. Во споредба со 2021 година, нивното проширување е забавено, тоа е поттикнато и од други форми на инвестирање како државни хартии од вредност или приватни пензиски фондови, јави Топ чанел.