Изложба – “Македонија памети. Никогаш да не се заборави!“

0

Во Меморијалниот центар на Холокаустот на Евреите денеска ќе биде отворена изложбата „Македонија памети. Никогаш да не се заборави!“. Подготвена е од страна на Државниот архив на Северна Македонија во соработка со Институтот за национална историја од Скопје, а по повод 80-годишнината од Холокаустот на македонските Евреи

Изложбата се состои од 19 паноа на кои се прикажани над 200 фотографии и архивски документи од Државниот архив на РСМ и неговите подрачни одделенија во Скопје, Битола и Штип, од Музејот на Македонија, Заводот и музеј Штип, Еврејскиот историски музеј во Белград и Централниот државен архив во Софија.