Интересот за читање книги опаѓа: Има голема вредност во физичкото читање книги

Во градот Скопје, но и во некои други албански градови во земјава евидентен е недостатокот на читални и библиотеки на албански јазик. За деканот на Педагошкиот факултет „Свети Клименти и Охрид“ во Скопје, Емил Сулејмани е голем дефект што Скопје нема библиотека на албански јазик.

„За жал, оваа појава не е позитивна. „Апсолутно голем центар како Скопје, со многу универзитети и факултети. Внатре навистина е голем недостаток и дефект што немаме албанска библиотека, на албански јазик и со книги од сите жанрови“, вели универзитетскиот професор Емил Сулејмани. .

За разлика од Скопје, моментално тетовската библиотека ја посетуваат повеќе од 5.000 читатели.

„Горд сум на нашата библиотека затоа што По бројот на читатели сме меѓу првите во Република Молдавија, секогаш споредувајќи се со другите библиотеки. На библиотеката во Тетово и недостига барем една читална, да ја имавме сигурно ќе имавме 5 или 10 пати повеќе читатели“, рече вишата библиотекар Ѓултене Ајрули.

Читањето предавања, романи или други книги за самоуживање и интелектуално воздигнување одамна стана немодно. „Изговорениот збор ветар го носи, но пишаниот останува засекогаш“, вели социологот Сулејмани. Говорејќи за намалениот интерес за читање книги кај младите.

„За жал, сè помалку има тенденција да се читаат и користат материјали со колосални високи вредности. Тоа е негативна тенденција особено кај младите, кои многу малку читаат, а многу малку користат објавени и напишани книги. Главата станува мудра само ако ги читаш или користиш книгите што ги остави зад себе голема плејада наши албански активисти“, рече Сулејмани.

„Развојот на технологијата влијае малку, но не малку, можеби дури и многу, на намалување на читливоста кај младите. Книгата е поинаква. Физички читањето на книга има друга вредност и секако нејзините предности се многу поголеми“, потенцира Ајрули.

Додека издавачките куќи во рамките на својата дејност, освен што се соочуваат со зголемување и намалување на барањата за објавување, се соочуваат и со пиратерија.

„Во различни периоди интересот за издавање книги имал подеми и падови. Најголем проблем на издавачкиот пазар е пиратеријата, со други зборови фотокопирање книги. Со ова се повредуваат авторските права, па се омаловажува нивната работа“, изјави издавачот на книгата Аделина Халили Изаири.

Дел од наставниците велат дека „Воопшто не е тешко да се разбере дека на учениците, генерално, им недостасува култура на читање во семејството“, нагласувајќи дека има исклучоци, но тоа се многу ретки случаи.