Климатските промени може да предизвикаат часовниците да изгубат секунда

Според истражувањето, може да има потреба часовниците да прескокнат секунда, наречена „негативна престапна секунда“, во 2029 година, a таквите промени може да бараат приспособувања во Координирано универзално време, порано од првично планираното

Едно неодамнешно истражување сугерира дека во блиска иднина часовниците може да прескокнат една секунда бидејќи кај Земјата настануваат промени во ротацијата поради фактори како што се климатските и геолошките промени.

Според истражувањето објавено во списанието „Нејчр“, може да има потреба часовниците да прескокнат секунда, наречена „негативна престапна секунда“, во околу 2029 година.

Истражувањето предупредува дека таквите промени во ротацијата на Земјата може да бараат приспособувања во Координирано универзално време (УТЦ), стандард што се користи за поставување на сите временски зони низ светот, порано од првично планираното.

Импликациите од ова приспособување се протегаат надвор од мерењето на времето бидејќи тоа може да претставува „невиден проблем за тајмингот на компјутерската мрежа“.

Ротацијата на Земјата, обично 24 часа, сега флуктуира, што предизвикува приспособувања во престапни секунди за да се усогласи атомското и астрономското време.

Помеѓу 1972 и 2016 година беа додадени 27 престапни секунди за да се компензира забавената ротација на Земјата. Но стапката на забавување се намалуваше до тој степен што ротацијата на Земјата, всушност, се забрзува.

Сепак, неодамнешните набљудувања сугерираат дека тоа се компензира поради брзото топење на мразот на половите од 1990 година.

Како одговор, временските работници планираат ревизии за да ги прескокнат вторите стандарди во 30-тите години на 21 век за да ги минимизираат честите приспособувања и да ја одржат синхронизацијата низ различни системи за мерење на времето.

Геолошките и климатските фактори, вклучително и приливот и одливот на океаните и топењето на поларниот мраз влијаат врз ротацијата на Земјата, одложувајќи ја потребата за приспособување во престапна секунда.

Забрзаното топење на поларниот мраз, последица на климатските промени предизвикани од човекот, ја прераспределува масата на Земјата и ја забавува нејзината ротација.

„Доколку топењето на поларниот мраз неодамна не се забрзаше, овој проблем би се појавил три  години порано“, се вели во истражувањето.

Овој феномен „веќе влијае врз глобалното мерење на времето“, што укажува на забележителното влијание на климатските промени врз ротационата динамика на Земјата.

И покрај природното зголемување на ротацијата, топењето на мразот ја одложи потребата за приспособување во престапна секунда од 2026 година на околу 2029 година.

Ова доцнење во потребата од приспособувања во престапна секунда ја нагласува сложената врска помеѓу промените во животната средина и системите за мерење на времето на Земјата.

Мерачите на времето имаат цел постепено да ги укинат престапните втори приспособувања до 2035 година за да се приспособат на динамиката на менување на Земјата и да ја задржат прецизноста во мерењето на времето во услови на природни и промени предизвикани од човекот.